home
strona główna

Firma

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jest istniejącą od 1996 roku firmą posiadającą status Instytutu badawczego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Bogata działalność ASM wykorzystująca synergię różnorodnych poczynań, stawia firmę na pozycji podmiotu unikalnego na polskim rynku. Postępując zgodnie z przyjętą misją: „Nie tworzymy rzeczywistości, pomagamy ją poznać”, ASM realizuje badania i złożone projekty oraz podejmuje inicjatywy mające na celu dostarczanie aktualnej informacji Klientom i beneficjentom, i tym samym wspierające wzrost poziomu wiedzy w społeczeństwie jako całości oraz umożliwiające skuteczne zarządzanie.

Od początku istnienia firmy do jej głównych specjalności należały badania i analizy rynku inwestycyjno-budowlanego, a także rynku b2b. Wraz z rozwojem firmy poszerzyliśmy naszą ofertę, wkraczając na inne rynki (farmaceutyczny, medyczny, energetyczny, bankowy, technologii IT, MŚP, Transport), a także w obszar badań społecznych i gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji badań stawia ASM na pozycji specjalisty kierującego do swych Klientów - zarówno instytucji publicznych, jak i podmiotów gospodarczych, ofertę odpowiadającą najwyższym standardom oraz spersonalizowaną.

Kompetentny i wszechstronny Zespół badawczy dobiera metody badań oraz wykorzystuje bogate zasoby techniczne ASM tak, aby produkt stworzony dla Klienta spełniał jego oczekiwania w maksymalnym stopniu a zatem służył w pełni realizacji celów Odbiorcy. ASM stawia na ciągłe rozwijanie i doskonalenie całego procesu badawczego.

Jako jedyna agencja badawcza w Polsce ASM jest laureatem wielu nagród w dziedzinie innowacyjności oraz zwycięzcą rankingów innowacyjności przeprowadzanych przez instytucje naukowe.

Firma działa na terenie całego kraju oraz współpracuje z partnerami zagranicznymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programu Inteligentna Energia Europa, Leonardo da Vinci oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich.

Kilkunastoletnie doświadczenia w badaniach rynku budowlanego sprawiły, że jesteśmy jednymi z najlepszych specjalistów na rynku. Posiadamy aktualne i wyczerpujące dane na temat dynamiki i kierunków rozwoju tego sektora, staramy się stale diagnozować i analizować wszelkie zmiany w nim zachodzące dostarczając naszym partnerom wskazówek w jakim kierunku powinny dążyć ich przedsiębiorstwa, aby być konkurencyjnymi na rynku i stale odnosić sukcesy. Prowadzimy również szereg inicjatyw mających na celu wspieranie i jednoczenie całej branży budowlanej. Do działań takich m.in. należy:

  • Koordynacja Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa
  • Organizacja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego,
  • Współrealizacja Branżowego Programu Promocji stolarki Okiennej i Drzwiowej oraz Branżowego Programu Promocji Budownictwa,

a także …

  • Tworzenie Rankingu Marek Budowlanych i Dystrybutorów Materiałów Budowlanych, na podstawie których wręczane są nagrody Budowlanej Marki Roku i Dystrybutora Roku.

www.asm-poland.com.pl

©2008 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.