Ranking Budowlana Marka Roku to corocznie podejmowane przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przedsięwzięcie badawcze, które pozwala wyłaniać marki materiałów budowlanych cieszące się największym zaufaniem wykonawców.

 


 

Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o analizę wyników ogólnopolskich badań ankietowych, realizowanych techniką CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) i CAWI na reprezentatywnej próbie badawczej. Preferencje fachowców zostaną precyzyjnie określone dzięki próbie badawczej sprofilowanej dla każdej z kilkudziesięciu kategorii produktowych. Pozwala to wyłonić marki, które w danym segmencie cieszą się największą renomą i popularnością. Co ważne respondenci wskazują marki produktów w sposób spontaniczny (bez podpowiedzi zawartych w kafeterii), zatem Ranking Budowlana Marka Roku ma charakter unikalny, niezależny i jest najbardziej miarodajną klasyfikacją w Polsce.

Nagroda jest tym cenniejsza, iż nadawana jest na podstawie ogólnopolskich badań, przeprowadzanych w różnych grupach odbiorców produktów budowlanych. Dlatego też, każda nagrodzona firma może mieć pewność, że jej wybór dokonywany był przez reprezentatywną grupę respondentów (zwykle około 2000), oraz że wyniki tego badania mają jak najbardziej obiektywny charakter.
Każdego roku staramy się udoskonalać metodologię badania, aby samo zestawienie najlepszych marek w Polsce dawało Państwu najrzetelniejszy obraz konkurencyjności graczy rynku budowlanego.

Preferencje fachowców zostają precyzyjnie określone dzięki reprezentatywnej próbie badawczej sprofilowanej dla każdej z kilkudziesięciu kategorii produktowych. Pozwala to wyłonić marki, które w danym segmencie cieszą się największą renomą i popularnością. Podczas rozmów z profesjonalnie przeszkolonymi ankieterami fachowcy wskazują najczęściej stosowane przez nich w danym roku marki materiałów budowlanych, marki wyróżniające się ich zdaniem jakością w porównaniu do konkurencji, oraz produkty o najlepszej relacji ceny do jakości. Respondenci wskazują marki produktów w sposób spontaniczny (bez podpowiedzi zawartych w kafeterii), zatem Ranking Budowlana Marka Roku ma charakter unikalny, niezależny i jest najbardziej miarodajną klasyfikacją w Polsce.

Wskazane przez fachowców marki uhonorowane zostają tytułami Złotej, Srebrnej i Brązowej Budowlanej Marki Roku oraz Wyróżnieniami w poszczególnych kategoriach. Marki, które od lat utrzymują wysoką pozycję na rynku i cieszą się wieloletnim uznaniem fachowców zostają uhonorowane tytułami Złotych, Srebrnych i Brązowych Championów Roku. Oprócz zwycięzców w poszczególnych segmentach produktowych wyłaniani są laureaci Budowlanej Marki Roku w klasyfikacji ogólnej – to marki cieszące się uznaniem wszystkich fachowców i wskazywane przez nich najczęściej.  

W rankingu Budowlana Marka Roku biorą udział producenci materiałów budowlanych działający na polskim rynku. Wyniki komunikowane są do szeroko rozumianych odbiorców. Znajomość trendów rynkowych przyda się zarówno wykonawcom, jak i inwestorom gdyż ranking udziela informacji, które marki cieszą się największą renomą wśród użytkowników. A dla producentów jest to nieoceniona pomoc w kreowaniu wizerunku i pozycji marki. Wszyscy laureaci Rankingu Rankingu otrzymują wyczerpujący raport obejmujący segment rynku, na którym funkcjonuje dana marka na tle konkurencji.