BMR240         baner2018
 
       

szybkikontakt

       
  • Jak kształtują się pozycje rynkowe marek?

  • Jaka marka stanowi najsilniejszą konkurencję?

  • Jak wykonawcy pozycjonują poszczególne marki?

 

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w raporcie Budowlana Marka Roku.

Informacje pochodzące z rynku to podstawa funkcjonowania każdej organizacji. Tym bardziej, że pochodzi od podmiotów, które w codziennej pracy wykorzystują dany produkt – kształtują jego wizerunek. Możliwość zweryfikowania opinii wykonawców na temat wybranej kategorii produktowej ujętej w ramy czasowe wskazuje trend i nastroje ambasadorów marek – bo zdecydowanie tak należy nazwać wykonawców. Ich opinia ma znaczenie dla ostatecznego użytkownika. Zatem, posiadanie wiedzy na temat tego, jaką markę fachowcy określają mianem najlepszej jakościowo, która ma najkorzystniejszą relację ceny do jakości, w końcu, którą stosują najczęściej, jest bezcennym narzędziem marketingowym.

Raport Marka na rynku budowlanym, będący częścią pakietu promocyjnego Rankingu Budowlana Marka Roku, daje możliwość zaspokojenia wiedzy w tym zakresie. Dzięki niemu będą Państwo mogli porównać podejmowane w czasie działania i weryfikować jak przekładają się na wizerunek marki wśród wykonawców. Okres objęty analizą dotyczy lat 2013-2014-2015-2016*.

*W przypadku wybranych kategorii okres danych zawartych w raporcie będzie krótszy z uwagi na realizację badań.

 

Raport jest dostępny wyłącznie dla uczestników Rankingu Budowlana Marka Roku.