• Jak kształtują się pozycje rynkowe marek?

  • Jaka marka stanowi najsilniejszą konkurencję?

  • Jak wykonawcy pozycjonują poszczególne marki?

 

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w raporcie dostępnym jedynie dla Uczestników Rankingu Budowlana Marka Roku. Raport jest jednym z trzech filarów wsparcia producentów materiałów budowlanych, obok Tytułu Budowlanej Marki Roku weryfikującego jakość produktów w oczach fachowców oraz promocji i prestiżu z tym związanego.

 

CEL BADANIA Celem projektu badawczego Budowlana Marka Roku jest wyłonienie najlepszych, zdaniem fachowców, marek materiałów budowlanych.
TECHNIKA BADAWCZA

CATI – ankieta telefoniczna. Technika ilościowa, w której wywiad z respondentem jest prowadzony przez telefon, a ankieter odczytuje pytania i notuje uzyskiwane odpowiedzi, korzystając ze specjalnego skryptu komputerowego.

Pytania w kwestionariuszu tworzące Ranking BMR są pytaniami otwartymi, co oznacza, iż wykonawcy samodzielnie wskazują nazwy marek, które odpowiadają poszczególnym kategoriom.

WSKAZANIA RANKINGOWE
  • marka o najwyższej jakości
  • marka o najlepszej relacji cena do jakości
  • marka najczęściej stosowana przez wykonawców
RESPONDENCI Reprezentatywna, ogólnopolska próba firm w każdej kategorii produktowej dobrana jest na podstawie struktury firm wykonawczych w Polsce według ustalonych wcześniej cech (działalności firm), tak aby dobór podporządkowany był przedmiotowi badania. W każdej kategorii produktowej bierze udział N=300 fachowców na co dzień zajmujących się stosowaniem danego produktu.
CZAS REALIZACJI I kwartał każdego roku.

 

Możliwość zweryfikowania opinii wykonawców na temat wybranej kategorii produktowej ujętej w ramy czasowe wskazuje trend i nastroje ambasadorów marek – bo zdecydowanie tak należy nazwać wykonawców. Ich opinia ma znaczenie dla ostatecznego użytkownika. Zatem, posiadanie wiedzy na temat tego, jaką markę fachowcy określają mianem najlepszej jakościowo, która ma najkorzystniejszą relację ceny do jakości, w końcu, którą stosują najczęściej, jest bezcennym narzędziem marketingowym.

Raport "Marka na rynku budowlanym", będący częścią pakietu marketingowego Rankingu Budowlana Marka Roku, daje możliwość zaspokojenia wiedzy w tym zakresie. Dzięki niemu będą Państwo mogli porównać podejmowane w czasie działania i weryfikować jak przekładają się na wizerunek marki wśród wykonawców.


Raport wskazuje zarówno ogólnopolski trend, jak również przedstawia analizę wskazań fachowców w ujęciu regionalnym, co pozwala na szczegółową weryfikacje podejmowanych działań w konkretnych miejscach kraju. Dodatkowo zawiera charakterystykę firm wykonawczych stykających się na co dzień z produktami objętymi badaniem – dla każdej kategorii osobno.

mapa regiony1
 
REGION

CENTRALNY:
mazowieckie, łódzkie

PÓŁNOCNY:
pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie

PÓŁNOCNO-ZACHODNI:
zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie

POŁUDNIOWY:
śląskie, małopolskie

POŁUDNIOWO-ZACHODNI:
dolnośląskie, opolskie

WSCHODNI:
podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie

 


Raport jest dostępny wyłącznie dla Uczestników Rankingu Budowlana Marka Roku.