home
strona główna

Oferta

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku jest istniejącą od 1996 roku firmą posiadającą status Instytutu badawczego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji badań stawia ASM na pozycji specjalisty kierującego do swych Klientów - zarówno instytucjonalnych, jak i będących podmiotami gospodarczymi, ofertę odpowiadającą najwyższym standardom oraz spersonalizowaną. 

Firma realizuje badania w następujących obszarach:

 • marketingowe badania i analizy rynku,
 • badania sektora publicznego,
 • nowatorskie projekty międzynarodowe.

Kompetentny i wszechstronny Zespół badawczy dobiera metody badań oraz wykorzystuje bogate zasoby techniczne ASM tak, aby produkt stworzony dla Klienta spełniał jego oczekiwania w maksymalnym stopniu a zatem służył w pełni realizacji celów Odbiorcy. W obecnej sytuacji rynkowej, gdzie wiedza i aktualna informacja stały się podstawą skutecznego zarządzania, ASM stawia na ciągłe rozwijanie i doskonalenie całego procesu badawczego. Jako jedyna agencja badawcza w Polsce jest laureatem wielu nagród w dziedzinie innowacyjności oraz zwycięzcą rankingów innowacyjności przeprowadzanych przez instytucje naukowe.

Firma działa na terenie całego kraju oraz współpracuje z partnerami zagranicznymi w realizacji międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego, programu Inteligentna Energia Europa, Leonardo da Vinci oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badawczą ASM,

standardami i zasobami firmy,

dotychczasowymi doświadczeniami oraz referencjami.

 

Zespół ASM jest gotowy podejmować nowe wyzwania w celu przygotowania produktu odpowiadającemu w pełni Państwa oczekiwaniom.


ASM jest autorem wielu projektów syndykatowych przeznaczonych dla branży inwestycyjno-budowlanej, skoncentrowanych na badaniu i rozwoju rynku budowlanego, zachowaniach inwestorów i profesjonalistów oraz ich preferencjach i planach zakupowych.


Działamy w ścisłej współpracy z klientami, dostosowując swą ofertę badawczą bezpośrednio do ich potrzeb. Dzięki temu systematycznie dostarczamy wiedzę na temat rynku budowlanego, która jest bardzo istotna przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z rozwojem organizacji. Klienci to nasi partnerzy - w trakcie trwania procesu badawczego mają pełen wgląd w jego przebieg. Na bieżąco są informowani o postępach, razem ustalamy co jest dla ich przedsiębiorstwa najistotniejsze i najbardziej korzystne.
ASM to kilkudziesięcioosobowy, zgrany i twórczy zespół, specjalizujący się w takich dziedzinach jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, prawo. Swoje wysiłki oraz umiejętności koncentrujemy na ciągłym rozwijaniu i doskonaleniu wykorzystywanych metod oraz technik badawczych.

Najważniejszym zadaniem naszych pracowników jest:

 • Dbanie o wysoką jakość pracy i wykonywanych usług,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji utrwalające świadomość roli i odpowiedzialności
  w osiąganiu wysokiej jakości,
 • Utrzymanie jakości na poziomie konkurencji światowej i terminowość pracy,
 • Systematyczne doskonalenie procesów realizacji usług,
 • Dbałość o właściwe środowisko pracy.

ASM  to wysoka jakość , dlaczego?

RRealizację projektów najwyższej jakości gwarantujemy dzięki uzyskanemu certyfikatowi ISO 9001 : 2008.

 

 

Jesteśmy jedną z niewielu firm badawczo-doradczych w Polsce posiadającą certyfikat ISO.

 

 

Certyfikat Jakości OFBOR dla ASM

 

 

W dniu 11 stycznia 2013 r. Zarzad OFBOR podjął decyzję o wydaniu firmie ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów na rok 2013 w kategoriach:

 • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych – PAPI”
 • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym – CATI”
 • „Badania jakościowe”
 • „Mystery Shopping”
 • „Badania CAWI”

 

ASM dysponuje profesjonalnym zapleczem technicznym.

Sala szkoleniowo-konferencyjna na ok. 50 osób wyposażona jest w nowoczesny sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.

Pracownia FGI ( Focus Group Interview ) wyposażona w lustro weneckie oraz sysrem do rejestracji i transmisji.

Jest to jedyna w Polsce centralnej pracownia FGI w mieście poniżej 50 tys. mieszkańców.

Podczas sesji nasi klienci mają możliwość obserwacji przebiegu spotkania również poprzez Internet, nie wychodząc ze swojego biura.

ASM udostępnia pracownię FGI innym firmom badawczym.
W celu
wynajęcia pracowni należy skontaktować się z sekretariatem Firmy
tel. (24) 355 77 00; fax (24) 355 77 03
e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl

Pracownia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Szybką i sprawną realizację badań telefonicznych zapewnia pracownia CATI wyposażona w 35 stanowisk ankieterskich.

Zainstalowany system CATI-SUPPORT będący aplikacją internetową przeznaczoną do wspomagania pracy koordynatorów umożliwia stałą kontrolę uzyskiwanych na bieżąco wyników oraz kontrolę efektywności pracy ankieterów.

Bezpośredni monitoring zapewnia ciągły nadzór nad stanem realizacji próby, aktualnym statusem prowadzonych wywiadów, a także cyfrowe archiwizowanie przeprowadzanych wywiadów.

ZASOBY LUDZKIE ASM

30 doświadczonych pracowników merytorycznych – badaczy, analityków i specjalistów zarządzających projektami oraz promocją, pracujących w siedzibie Firmy

70 konsultantów i analityków pracujących poza Firmą

Profesjonalna sieć ankieterska zarządzana przez 30 doświadczonych i sprawdzonych koordynatorów regionalnych

574 ankieterów pracujących w siedzibie Firmy i poza nią

Sieć jaką dysponujemy składa się z:

 • 70 ankieterów tele-interview pracujących w centrali ASM
 • 504 ankieterów face-to-face współpracujących z ASM z terenu całej Polski

Więcej o ofercie ASM

©2008 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.