home
strona główna

Materiały do pobrania

Logo Złotego Championa Roku 2014 (cdr.)

Logo Złotego Championa Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Srebrnego Championa Roku 2014 (cdr.)

Logo Srebrnego Championa Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Brązowego Championa Roku 2014 (cdr.)

Logo Brązowego Championa Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Złotej Budowlanej Marki Roku 2014 (cdr.)

Logo Złotej Budowlanej Marki Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Srebrnej Budowlanej Marki Roku 2014 (cdr.)

Logo Srebrnej Budowlanej Marki Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Brązowej Budowlanej Marki Roku 2014 (cdr.)

Logo Brązowej Budowlanej Marki Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Wyróżnienia Budowlana Marka Roku 2014 (cdr.)

Logo Wyróżnienia Budowlana Marka Roku 2014 (jpg.)

 

Logo Grand Dystrybutor Roku 2014

Logo Dystrybutor Roku 2014

Logo ASM (tiff.)

Logo ASM (jpg.)

Oświadczenie Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na temat prawa do wykorzystywania tytułu: Budowlana Marka Roku lub Dystrybutor Roku do celów promocyjnych.

Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. zezwala na wykorzystywanie logo i tytułu: BUDOWLANA MARKA ROKU, DYSTRYBUTOR ROKU  do celów promocyjnych nagrodzonej firmy z zastrzeżeniem, że każdorazowo w informacji należy wymienić rok, za który przyznano nagrodę,  a także pełną nazwę firmy, która przeprowadziła ranking oraz nadała tytuł: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku..

Małgorzata Walczak-Gomuła                                          
Prezes Zarządu ASM                                    

 

Wszelkie pytania związane z Rankingiem Marek Budowlanych oraz z wykorzystywaniem tytułu: Budowlana Marka Roku i Dystrybutor Roku prosimy kierować do Organizatora Rankingu:


ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5; 99 – 301 Kutno
tel.: 024 355 77 00
faks: 024 355 77 01

 

©2008 ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.